لم نوزت میکس

هیچ تصویری در دسترس نیست
راسته و فیله گوساله ، سینه مرغ ، سس قارچ ، دورچین سرد و گرم
  • ۲۶۳ تومان