استیک مخصوص با سس قارچ

هیچ تصویری در دسترس نیست
راسته و فیله گوساله ، سس قارچ ، دورچین سرد و گرم
  • ۳۱۸ تومان